Baerbock hävdar att "på 2000-talet bör ingen tillåtas att föra ett angreppskrig och gå ostraffad".