Kampanjen under ansvar av den nationella trafiksäkerhetsmyndigheten ägde rum mellan den 18 och 24 juli, 57146 fordon inspekterades personligen i det kontinentala Portugal, enligt en not från GNR.

Denna kampanj, med målet att varna förarna för de allvarliga konsekvenserna av att hantera mobiltelefonen under körning och ingår i den nationella inspektionsplanen för 2023, hade deltagande av organen i de autonoma regionerna Azorerna och Madeira med medvetenhetsåtgärder, som slutförde det inspektionsarbete som utfördes av de regionala kommandona i PSP.

Under perioden för operationen inspekterade GNR 36 550 fordon och upptäckte 9 169 överträdelser, varav 583 relaterade till användningen av mobiltelefoner.

PSP å sin sida inspekterade 20 146 fordon inom sina behörighetsområden och upptäckte 4 777 överträdelser, varav 192 gällde användning av mobiltelefon under körning.

Under kampanjperioden registrerades totalt 2 560 trafikolyckor, vilket resulterade i åtta dödsfall, 45 allvarliga skador och 835 mindre skador, enligt GNR i den anteckning som skickades till Lusa-byrån.

Jämfört med samma period 2022 inträffade 195 färre olyckor, två färre dödsfall, fem färre allvarliga skador och 59 mindre skador.

Olyckorna med dödlig utgång (sju) inträffade i distrikten Porto (2), Aveiro (1), Coimbra (2), Leiria (2) och Beja (1).