De verkar leka med rodren snarare än att bete sig aggressivt. Den spanska regeringen rekommenderar att man flyr från ett område med späckhuggare innan de upptäcker en, medan den portugisiska regeringen rekommenderar att man håller sig stilla tills de tappar intresset och rör sig bort.