Detta projekt, som skapats genom samarbete mellan HSI och Vietnams regering, är en del av landets nya nationella handlingsplan för bevarande av elefanter.