De faktorer som spelade in var årlig betald semester och allmänna helgdagar, maximal veckoarbetstid, minsta rasttid, årlig arbetstid, timmar för dygns-/veckovila och andelen personer som sover sju timmar eller mer per natt.