Detta beror på en rad faktorer, framför allt de försämrade relationerna mellan Tyskland och Ryssland, från vilka de fick merparten av den naturgas som de behöver för att driva sin industri.