Sysselsättningen inom kultursektorn ökade med över 5 %, vilket var mer än den ökning på 4,5 % som noterades i den europeiska gemenskapen.

"Under 2022 sysselsatte kultursektorn i EU 7,7 miljoner människor, vilket motsvarar 3,8 procent av den totala sysselsättningen. Jämfört med 2021 var det en ökning med 4,5%", understryker statistikkontoret.

Under det senaste året ökade sysselsättningen inom kultursektorn i 19 av EU:s medlemsstater, med de största ökningarna i Cypern (21,5 %), Luxemburg (14,5 %) och Irland (14 %).

Portugal fanns också med bland de länder där antalet kulturanställda ökade under 2022, då 197,8 tusen personer arbetade inom sektorn, vilket var mer än de 187,7 tusen arbetstillfällen som registrerades året innan.

Allt sagt och gjort, det fanns en 5,4% ökning av kulturell sysselsättning i Portugal, en förändring som överträffar gemenskapens genomsnitt, även om det är långt ifrån de bästa prestationer som ses bland medlemsstaterna.

Å andra sidan utgjorde sysselsättningen inom Portugals kultursektor 4% av den totala sysselsättningen, 0,1% över föregående år och 0,2% över EU-genomsnittet.

Däremot minskade sysselsättningen inom kultursektorn i åtta EU-länder: Bulgarien (-7,7 %), Tjeckien (-7,3 %) och Kroatien (-6,3 %) var de största förlorarna.

Uppgifterna från Eurostat ger också en viss inblick i hur könsskillnaderna har utvecklats när det gäller sysselsättningen inom kultursektorn. Det finns goda nyheter att dela med sig av: 2022 noterade kultursektorn den lägsta skillnaden i sysselsättning mellan män och kvinnor någonsin, med "en skillnad på endast 1,6%".

Med andra ord var förra året 3,9 miljoner män anställda inom kultursektorn, vilket motsvarar 50,8 % av sektorns arbetskraft, och 3,8 miljoner kvinnor, vilket motsvarar 49,2 %.

Bland medlemsstaterna sticker Malta ut som det land med störst könsskillnad: 21,6 procentenheter, men det finns också länder där det finns fler kvinnor än män anställda inom sektorn, vilket är fallet med Lettland (26,3 procent i flickornas favör), Litauen (25,7 procent) och Cypern (17,1 procent).