För att bekämpa detta erbjuder de flesta EU-medlemmar incitament för att köpa dem. I Tyskland minskar dock försäljningen av elbilar efter att subventionerna skurits ned på grund av den kraftigt ökande försäljningen. Tyskarna oroar sig främst för kostnaderna för laddningsinfrastruktur och elpriser.