Detta kommer efter att Stadler gått med på en uppgörelse som tidigare föreslagits av distriktsdomstolen i München om en villkorlig dom och ett bötesbelopp på 1,1 miljoner euro i stället för 1 till 2,5 års fängelse.