De heliga Joachim och Ann vördas av kyrkan som föräldrar till Jungfru Maria. All information om de två helgonen kommer från Jakobs evangelium, en apokryf bok från det andra århundradet. Ann, vars namn betyder nåd, fick förmodligen veta av en ängel att den dotter hon var på väg att föda skulle bli omtalad i hela världen.

Credits: PA; Författare: PA;

På 600-talet tillägnades hon en kyrka i Konstantinopel, och från medeltiden blev hennes vördnad mycket populär. Joachim, som har hedrats sedan 600-talet, framställs ofta som den som lär lilla Maria att läsa skrifterna.