"I augusti 2023 landade 285 023 passagerare på Azorernas flygplatser, vilket innebär en positiv variation på 9,7% jämfört med samma månad föregående år", står det i en publikation om lufttransport som finns tillgänglig på SREA:s webbplats.

Antalet landningar med flyg som registrerades i regionen i augusti är det högsta under den månaden och överträffar värdet från 2022 (259 916), som redan hade slagit rekordet från 2019 (220 376), enligt uppgifter tillgängliga på SREA-sidan, sedan 1986.

Passagerare på internationella flygningar ökade med 20,5% jämfört med samma period förra året, med totalt 43 391 ankomster.

Enligt SREA visade alla öar i skärgården positiva månatliga variationer från år till år i antalet anlända passagerare i augusti, även om Graciosa hade en tillväxt på 0,1%, med bara fyra fler passagerare än i augusti 2022.

São Miguel var den ö som noterade den största ökningen (12,1%), följt av Santa Maria (9,4%), Flores (9,3%) och Pico (8,7%).

Corvo hade en tillväxt på 7,4%, São Jorge på 7%, Terceira på 6,7% och Faial på 5,1%.