"Den 10 oktober kommer statsbudgeten att presenteras och det vi kommer att presentera är verkligen ett förslag som uppfyller det mål som redan har uttalats offentligt om att minska med mer än två miljarder euro vad portugiserna betalar i IRS. Därför är det inte meningsfullt för dem som inte betalar [IRS] att börja betala, särskilt de med lägre inkomster", sade António Costa.

För António Costa är möjligheten att uppdatera minimilönen som får arbetstagare som tjänar detta belopp att betala IRS "ett problem som inte kan tas upp och en diskussion som inte är meningsfull".

"Det kommer säkert att komma en dag då minimilönen kommer att ligga långt över minimilönen, som det borde vara. [...] Det är fortfarande inte fallet", betonade han.

Premiärministern betonade att landet måste sträva efter att ha ett "samhälle där lönerna som betalar för arbete" ligger långt över vad som är miniminivån för existens.

António Costa fick frågan om möjligheten att arbetstagare som får SMN kommer att börja betala skatt i slutet av hans mandatperiod, och sade att regeringen har som mål att nå en minimilön på 900 euro 2026, och att man måste vänta och se hur ekonomin utvecklas och vad detta innebär för uppdateringen av indikatorer, särskilt index för socialt stöd.

"Det är inte värt att försöka föregripa diskussioner", hävdade han.