Marcelo Rebelo de Sousa deltog i toppmötet om klimatambitioner i Förenta nationernas (FN) högkvarter i New York och lyfte i sitt tal fram de åtgärder som Portugal har vidtagit för att bekämpa klimatförändringarna.

I en hänvisning till Portugals åtaganden sade statschefen att landet kommer att "förutse om fyra år, till 2026, 80% förnybara energikällor i elproduktionen och 2030 100% förnybara energikällor", åtgärder som berömdes av Zero.

"Framför allt applåderar Zero Portugals åtagande", säger miljöorganisationen i ett uttalande och betonar att åtagandet att uppnå 100% el från förnybara källor 2030 måste uppdateras i den slutliga versionen av den nationella energiplanen och klimat som, i sin preliminära version från juni i år, pekade på 90%".

I ett uttalande välkomnar Zero också förväntningarna på klimatneutralitet från 2050 till 2045.

I Marcelos inlägg i FN bad republikens president också om "mer ambition och trovärdighet när det gäller klimatåtgärder".

Förutom att förutse målen meddelade Marcelo Rebelo de Sousa också att Portugal kommer att "fördubbla sina investeringar i vetenskap och teknik som tillämpas på haven".