"Det är ett viktigt problem för Portugal, [...] vi måste erkänna det och ta itu med frågan, istället för att politisera debatten. Gör det, bygg det och de [flygbolagen] kommer att komma", sade Tim Clark i en intervju med Lusa, Expresso och Eco, i samband med World Aviation Festival i Lissabon.

På en fråga om de olika alternativ som analyseras betonade ordföranden för Förenade Arabemiratens flygbolag att "det är till Lissabon som det internationella luftfartssamfundet vill flyga", eftersom det är där deras marknad finns.

"Om de hade obegränsat tillträde och en flygplats som kunde hantera allt detta [...] skulle de vara dubbelt så många", påpekade Tim Clark.

Begränsningarna på Humberto Delgado Airport, där Emirates har "två värdefulla slots", är enligt tjänstemannen ett problem för alla flygbolag.

"Om ni ska bygga en ny flygplats, bygg den. Bygg den tillräckligt stor", betonade flygbolagets VD och tillade att detta är ett "fantastiskt tillfälle" att skapa en flygplats som är tekniskt avancerad och effektiv när det gäller koldioxidavtryck.

När det gäller Porto har Emirates för avsikt att återvända till Francisco Sá Carneiro Airport, där man redan har varit, så snart man har hela flottan i drift.