Regionala och nationella miljöorganisationer hävdar i ett uttalande att "det senaste beslutet från Högsta förvaltningsdomstolen om förslaget att bygga en megaturistanläggning i Lagoa dos Salgados inte ifrågasätter inrättandet av ett naturreservat på den platsen".

Enligt dessa organisationer erkände Högsta förvaltningsdomstolen den 7 september att förklaringen om bristande efterlevnad (enligt vilken byggplanen inte överensstämmer med obligatoriska miljöskyddsåtgärder) hade utfärdats av CCDR (Regional Coordination and Development Commission) i Algarve.

Domstolen ansåg att projektet erhöll en gynnsam förklaring om miljööverensstämmelse genom "tyst godkännande", på grund av förseningen med att svara på den begäran om utvärdering som gjordes av projektets initiativtagare, Finalgarve, ett företag från Millenium/BCP-koncernen, i september 2017.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut "lämnar dörren öppen" så att CCDR-Algarve kan "återkalla eller ändra" detta underförstått positiva beslut om miljööverensstämmelse för genomförandeprojektet(DCAPE), hävdar de icke-statliga grupperna.

Därför förväntar sig dessa organisationer "att CCDR-Algarve utan dröjsmål inleder en process för att återkalla eller ändra det underförstått positiva DCAPE, baserat på det allmänna intresset av att skydda hotade arter, vilket projektörernas plan i praktiken inte uppfyllde."

Organisationerna hoppas också att Silves kommun, om initiativtagarna till turistprojektet ansöker om tillstånd att påbörja arbetena, "inte kommer att utfärda det ovannämnda tillståndet".