Det finns 25 000 Malleefowl kvar i Australien och under de senaste tre åren har jordbrukare från Rankings Springs-området, nära West Wyalong, samlat in ägg från fåglarnas bon och överfört dem till en särskild inkubationsanläggning för att sedan släppa ut dem i en inhägnad miljö fri från vilda djur.