Den nya högskolan och de nya programmen kommer att finansieras genom stiftelser och donationer, och de kommer att vara tillgängliga för studenter i bostadsområden med låga inkomster.