Upp till en miljon Arizonians kommer att få sina medicinska skulder avskrivna som en del av ett regeringssamarbete med den ideella organisationen RIP Medical Debt.

Organisationen använder privata donatorers medel för att köpa upp och betala av sjukvårdsskulder.