Många universitet arbetar nästan uteslutande på engelska, med fokus på den internationella arbetsmarknaden.


Nederländerna är mycket populärt bland studenter från hela världen, och antalet har tredubblats under det senaste decenniet.