Efter offentliggörandet av det nationella statistikinstitutets(INE) uppskattning att den genomsnittliga inflationen under de senaste 12 månaderna, exklusive bostäder, för november var 5%, har regeringen meddelat att pensionerna kommer att stiga.

I detta avseende kommer pensioner upp till 1018 euro att se en ökning med 6 procent. Pensioner mellan 1018 och 3055 euro kommer att öka med 5,65 procent. Å andra sidan kommer pensioner på över 3055 euro att se en ökning med 5 procent.


Fler förmåner kommer att öka


Det finns fler förmåner som kommer att öka, vilket är fallet med den sociala förmånen för integration, försörjningsstöd och dödsfallsersättning, gränser för familjeförmåner och gränser (minimum och maximum) för arbetslöshetsersättning", sade de.


Enligt regeringen kommer referensvärdet för Solidaritetstillägg för äldre (CSI) och Socialförmånstillägg för inkludering (PSI) att öka från 5.858,63 till 6.608,00 euro per år och den sociala insättningsinkomsten (RSI) från 209,11 till 237,25 euro per månad.


Dessutom kommer familjeförmånen att höjas med 22 euro jämfört med 2023 och "med minst 33 euro i familjer med ensamstående föräldrar, där den kommer att höjas med 50 procent i alla parenteser". Dessa höjningar fastställs i förordningar, som väntar på publicering och träder i kraft den 1 januari 2024.