Detta skadar inte bara estetiken utan medför också betydande hälsorisker, inklusive andningsproblem och allergiska reaktioner, med allvarliga konsekvenser för barn, äldre och personer med redan existerande hälsotillstånd

Drymat-tekniken framstår som en hållbar lösning på denna hälsorisk genom att ta itu med uppstigande fukt. Genom att använda en elektrofysisk mekanism med elektroder som implanteras i väggar förändrar Drymat vattenmolekylernas struktur, drar bort fukt och berövar därmed mögel dess viktiga livsmiljö.

Denna fuktreduktion stoppar inte bara mögeltillväxt utan förbättrar även väggarnas värmebeständighet, vilket leder till energibesparingar och minskade CO2-utsläpp. Ett torrt, välventilerat hem minimerar mögelsporer i luften, vilket främjar en hälsosammare livsmiljö.

Med Drymat börjar kampen mot mögel vid roten - uppstigande fukt. Denna vetenskapligt underbyggda lösning är ett långsiktigt botemedel mot fukt och mögel och gör Portugals hem säkrare och bekvämare. Installationen av Drymat är ett proaktivt steg mot att förbättra inte bara hemmet utan även hälsan, i linje med den bredare visionen om att skapa hälsosammare boendemiljöer i Portugal.

w ww.drymat.pt

s.bindewald@drymat.Pt

+351 963 039 028