Vaccinet är gratis för barn upp till sex månaders ålder. Pilotförsök med RTS, S-vaccinet i Kenya, Ghana och Malawi visade att det minskade antalet dödsfall i malaria med 13 procent.