Byggnadsarbetena innebär att alla utställningar måste stängas under tre månader med start den 5 februari. Förbättringarna av den historiska byggnaden kommer bland annat att bestå av en hiss till första våningen, ny beläggning och tillgänglighet till alla rum.