PFAS (polyfluoroalkyl- och perfluoroalkylsubstanser) tillsätts bland annat i kläder och kosmetika för att göra dem vattenbeständiga, eftersom de är praktiskt taget omöjliga att eliminera.


Förbudet kommer att träda i kraft 2026.