Enligt bostadsrådet João Rodrigues, som talade med journalister i slutet av styrelsens fjortondagarsmöte idag, kommer arbetet att finansieras av programmet för återhämtning och resiliens och måste vara slutfört senast 2026.

Den ansvarige tillade att profilen för mottagarna av lägenheterna ännu inte har definierats och att ansökningarna kan vara begränsade till en viss typ av personer, till exempel ungdomar eller unga par.

Under det verkställande mötet framhöll João Rodrigues att Quinta da Arcela ingår som ett grönområde i översynen av den kommunala översiktsplanen (PDM).

Quinta da Carcela, som omfattar mer än fyra hektar, var hemvist för den gamla jordbruksstationen, som har stått tom i flera år.

Den står under tillsyn av generaldirektoratet för skatter och finanser, och de två befintliga byggnaderna där har redan överförts till kommunen.

Kommunen väntar fortfarande på den formella överföringen av äganderätten till själva gården, så att den kan omvandlas till en stadspark.

"Parken kommer att vara till glädje för hela befolkningen och inte bara för de framtida invånarna i de lägenheter som ska byggas", betonade João Rodrigues.

Quinta da Arcelas framtid har redan lett till en namninsamling där man begär att området ska omvandlas till en plats för allmänheten.

"Att inte använda Quinta da Arcela eller tillåta byggnation på dess mark skulle vara ett misstag som skulle vara svårt att motivera i en stad som saknar offentliga grönområden och som i allt högre grad lider av effekterna av klimatförändringarna", står det i namninsamlingen, som redan undertecknats av mer än 1 300 personer.