Förslaget att se över värdet motiveras av behovet av att kompensera för de "negativa effekter som orsakas av själva turistdynamiken, på ett mer eller mindre direkt sätt". Om den efterfrågan som registrerades 2023 bibehålls kan uppdateringen generera mer än 80 miljoner euro per år för Lissabons kommun, enligt Jornal de Negócios.

Utöver de undantag som redan införts för barn upp till 13 år och de som övernattar i staden för att få medicinsk behandling och deras följeslagare, vill Carlos Moedas också befria gäster som vistas i anläggningar genom uttryckligt beslut av kommunfullmäktige eller socialförsäkring från denna avgift, "nämligen till följd av en nödförklaring inom ramen för civilskydd eller social nöd"; nationella och utländska studenter som kommer till universitetet, samt stipendiater "som använder turistorter och lokala boendeanläggningar i början av varje läsår, upp till högst 60 på varandra följande dagar".

Relaterade artiklar:

Ny turistskatt börjar gälla

Kryssningsskatter börjar

Turistskatter betalar för gatustädning