Eftersom utbudet av nya bostäder fortfarande är begränsat fortsätter efterfrågan att driva upp priserna, vilket påverkar överkomligheten för många potentiella köpare. Att åtgärda denna obalans mellan utbud och efterfrågan är avgörande för att stabilisera marknaden och göra bostäder mer tillgängliga.

Att förstå denna dynamik är viktigt för intressenter inom fastighetssektorn och för alla som överväger investeringsmöjligheter i Portugal.

Regeringsinitiativ för att öka bostadsutbudet

Som svar på utmaningarna med bostadsförsörjningen har den portugisiska regeringen infört flera åtgärder inom ramen för paketet "Mais Habitação" (Fler bostäder). Denna omfattande plan innehåller 30 åtgärder som syftar till att öka utbudet av nya bostäder och förbättra överkomligheten.

Viktiga initiativ inom detta paket är bland annat en sänkning av momsen på bostadsprojekt, vilket sänker den totala byggkostnaden och ger byggherrar incitament att genomföra nya projekt. Dessutom finns det ett undantag från fastighetsskatt (IMT) för förstagångsköpare upp till 35 års ålder, vilket gör det lättare för unga familjer och individer att komma in på bostadsmarknaden.

Paketet betonar också förenklingen av bygg- och utvecklingsprocesser, vilket minskar de byråkratiska hindren och påskyndar projektgodkännanden. Dessutom förbättrar regeringen incitamenten för långtidsuthyrning för att öka tillgången på hyresfastigheter och erbjuda mer stabila boendealternativ för invånarna.

Betydande åtgärder vidtas för att ta itu med bostadsförsörjningsfrågorna i Portugal. Dessa initiativ syftar till att balansera marknaden och ge en mer optimistisk syn på den framtida utvecklingen inom fastighetssektorn.

Kommande GRI Portugal-evenemang: Att hantera utmaningarna på bostadsmarknaden

För att ytterligare förstärka dessa insatser kommer experter att samlas för det årliga GRI Portugal-evenemanget under de närmaste dagarna. GRI (Global Real Estate Institute) är känt för att underlätta diskussioner på hög nivå och nätverksmöjligheter inom fastighetsbranschen.

Detta evenemang kommer att sammanföra investerare, utvecklare och kommuner för att öppet diskutera potentiella lösningar för att hantera bostadsbristen och utmaningarna. EQTY är stolta över att ha blivit inbjudna att vara en del av denna panel och kommer att bidra till dessa relevanta diskussioner.

Vi ser fram emot att dela med oss av insikterna från evenemanget, öka medvetenheten och främja diskussioner för att skapa en mer hållbar och tillgänglig bostadsmarknad i Portugal.

För mer detaljerade insikter och uppdateringar om dessa initiativ, prenumerera på vårt LinkedIn-nyhetsbrev HÄR.