" I slutet av maj 2024 var 310.263 arbetslösa personer registrerade vid arbetsförmedlingarna på kontinenten och i de autonoma regionerna", informerar IEFP.

Jämfört med vad som registrerades i maj 2023 har det nu skett en ökning med 8,5%, det vill säga det finns 24.408 fler registrerade arbetslösa än för ett år sedan.

Trots detta var årets femte månad synonymt med en ny kedjereträtt. Med andra ord sjönk det totala antalet inskrivna med 2,5% i maj. Detta var den fjärde nedgången i arbetslösheten i rad, vilket framgår av diagrammet nedan. Ekonomerna har därför inte gett några varningssignaler om arbetsmarknaden.

Men inte alla regioner i landet ser samma trend: på Azorerna sjönk den arbetslöshet som registrerats av IEFP med 15,6% på årsbasis och på Madeira med 19,6%.

De andra regionerna uppvisar en försämring, där Algarve sticker ut. I denna del av landet ökade antalet arbetslösa som registrerats hos IEFP med 13,6% i maj jämfört med för ett år sedan. Trots detta var Algarve den region i landet där arbetslösheten sjönk mest (19,1%), belyser IEFP.