Enligt Essential Business har 11 företag beslutat att förlänga pilottestet med samma format och fyra har beslutat att dra sig ur och återgå till femdagarsvecka. De övriga kommer att använda ett blandat format som passar deras egna arbetsmodeller.

Fyradagarsveckan var utformad för att minska arbetsveckan med 12 timmar till ett värde av 28% av lönen i genomsnitt, utan att personalen drabbades av lönesänkningar.

Testpilotprojektet med fyradagarsvecka samordnades av ekonomen Pedro Gomes och personalforskaren Rita Fontinha, och testperioden pågick under sex månader mellan juni och november 2023 utan lönesänkningar eller ekonomiskt stöd från staten. Pilotprojektet var frivilligt och företagen kunde dra sig ur när som helst.

Den tidigare regeringen främjade projektet som inledningsvis väckte intresse hos 120 företag, men endast 41 företag anmälde sig och 20 gick vidare, men inte samtidigt.

Majoriteten av företagen var små och verksamma i Lissabon och Porto (företag med 20 anställda eller färre), inom sektorer som utbildning, hälsa, industri och konsultverksamhet; alla var privatägda, men vissa var icke-vinstdrivande enheter.

The Portugal News har följt efter och erbjuder sina anställda en frivillig halvdag ledigt i veckan och frivilligt ledigt på fredagseftermiddagar.