Enligt officiella uppgifter gjordes 118 ansökningar om återvändande under första halvåret i år, varav 83 krävde ”medel från den portugisiska staten”. Under samma period 2019 gjordes endast 33 repatrieringar.