“Düzenlenmiş pazarda kalan (toplam tüketimin% 6,5'ini ve 925.000 müşteriyi temsil eden) veya serbest piyasada bulunan, benzer bir tarife tercih eden müşteriler için, geçici Satış tarifelerinin yıllık ortalama değişimi Normal Düşük Voltajda Son Müşterilere (BTN) %2,8'dir ”.

ERSE, “sunulan yıllık değişimin, Nisan ve Ekim 2022'deki enerji tarife güncellemelerini içeren 2022 yılı ortalama fiyatının yanı sıra Temmuz 2022'deki istisnai tarife ayarını içeren 2022 yılı için ortalama fiyatla ilgili olduğunu” söyledi.


Böylece, “bu değişikliklerin bir sonucu olarak, aylık perspektiften bakıldığında, Ocak 2023'te, düzenlenmiş pazardaki müşteriler Aralık 2022'de yürürlükte olan fiyatlara göre ortalama% 1,1'lik bir artış kaydedecekler”.