öneri Hükümet, bu Çarşamba günü Sosyal Diyalog toplantısında sosyal ortaklara sunacak, şirketler tarafından yerine getirilecek kesin bir saat sayısını şart koşmuyor, “yönetim ve işçiler arasındaki anlaşma ile tanımlanan 32, 34 veya 36 saat olabilir”. Yani, bu pilot projeye katılmak için gönüllü olan kuruluşlarda, çalışanlar haftanın dört gününde 30 dakika veya bir saat daha çalışmak zorunda kalabilir.


Público'nun bir raporuna göre Bu, dört günlük hafta için pilot deneyimin - Haziran 2023'te başlaması, altı ay sürmesi ve “işçilerin büyük çoğunluğunu” içermesi gerektiğini vurgulamaktadır (büyük şirketlerde yalnızca bazı departmanlarda test edilebilir) - çalışma sayısında bir azalma anlamına gelir Haftada saat, ancak mevcut 40 ila 32 saat arasında bir değişikliği garanti etmez.


Şirketler Ocak ayına kadar başvurabilirler ve Devletten mali katkı yoktur, sadece “teknik ve idari desteği desteklemek için geçiş”. Aralık 2023'te, deneyim sona erdikten sonra, şirket yöneticileri “deneyim üzerine düşünecek ve yeni organizasyonu tutup tutmayacaklarını, beş günlük haftaya dönüp dönmeyeceklerini veya hibrit bir model benimseyeceklerini” belirleyecek, Yöneticinin önerisini belirtiyor.