Protokol, Portekiz Ulusal Tıbbi Acil Enstitüsü (INEM) ve Galiçya'nın sağlık kuruluşu tarafından “Galiçya ile Portekiz'in Kuzey bölgesi arasında imzalandıktan kısa bir süre sonra faaliyete geçecek acil tıbbi yardım için pilot bir projedir”.

Bakana göre 112 Sınır Ötesi, “Portekizce veya İspanyol olmalarına bakılmaksızın acil ve acil durumlarda en yakın yollarla hızlı ve yeterli tıbbi yardımı” garanti edecek.

Buna ek olarak, “hastane dışı bakım içerir, yani acil tedavi gördükten sonra”, aynı kişinin “tedaviye devam etmek istedikleri yeri seçebileceğini”, ikamet ettiği bölgede veya ilk başta transfer edildikleri yerde “tedaviye devam etmek istediklerini seçebileceğini” ekledi. yer, sınırın ötesinde olsa bile.


Amaç, bu protokolü ve projeyi, sağlık yeterliliklerinin özerk bölgelere ait olduğu bir ülke olan Portekiz ve İspanya'nın diğer tüm bölgelerinde çoğaltmaktır.