Het protocol is "een proefproject voor medische noodhulp tussen Galicië en de noordelijke regio van Portugal, dat spoedig na ondertekening in werking zal treden", door het Nationaal Instituut voor medische noodgevallen van Portugal (INEM) en de gezondheidsinstantie van Galicië.

Volgens de minister zal 112 Transfrontier "snelle en adequate medische bijstand in dringende en noodsituaties garanderen, met de middelen die het dichtst bij zijn, ongeacht of het om Portugezen of Spanjaarden gaat".

Bovendien, zo voegde zij eraan toe, "omvat het ook extramurale zorg, dat wil zeggen dat dezelfde persoon na een spoedbehandeling" kan kiezen "waar hij de behandeling wil voortzetten", in zijn woonplaats of in de plaats waarheen hij in eerste instantie is overgebracht, zelfs als dat over de grens is.

Het is de bedoeling dat dit protocol en het project in alle andere regio's van Portugal en Spanje, een land waar de bevoegdheden op het gebied van gezondheidszorg bij de autonome regio's liggen, worden overgenomen.