Tek@@

lifin imzacısı Sol Blok (BE) meclis üyesi, “Engelli çocuklar için hala çok az kapsayıcı oyun alanı var, bu da bariz ayrımcılığa yol açıyor: engelli çocukların oyun alanlarında oynama hakları redde dil iyor, bu yüzden diğer çocukların oynamasını izlemek zorunda kalıyorlar” dedi.


Belediye yürütmesinin halka açık bir toplantısında, BE önerisi, belediyenin parka ve ekipmana erişilebilirlik koşullarını içeren parka ve ekipmana erişilebilirlik koşullarını içeren parka konseyleri ile birlikte oyun alanlarının koşullarının bir değerlendirmesini yapması oybirliğiyle mümkün kılındı.

Teklifin noktalarından bir diğeri de “bölge konseyleri ile bağlantılı olarak, oyun alanlarının engelli çocuklara uyarlanmasını içeren bir program” ve oyun alanlarını çevreleyen alanın engelli insanlara, yani ayrılmış otopark, alçaltılmış zemin ve yeterli kaldırım yoluyla uyarlanmasını belirler.

Ayrıca BE önerisinin merkezinde, belediye yürütme, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasında kreşler (kreşler), anaokulları ve ilkokullar tarafından geliştirilecek en iyi projeleri desteklemek ve ayırt etmek için “Çocuk ve Gençlik için İnsan Hakları” belediye ödülünü oybirliğiyle yeniden başlatmaya karar verdi.

Bölgesel çatışmaların ve savaşların arttığı, dünyanın çeşitli yerlerinde insan haklarına saygısızlığın olduğu dünyanın şu anki anında, insan haklarının kutlanması esastır. Daha da önemlisi, ırkçı, yabancı düşmanı ve kadın düşmanı sesler kamusal tartışmayı giderek daha fazla meşgul ederken” diye pekiş

tirdi BE.

Yönetici ayrıca, Kültür Meclisi Üyesi Diogo Moura (CDS-PP) tarafından Lizbon Metropolitan Bölgesi'ndeki halk kütüphaneleri ağının kurulması için işbirliği anlaşması için belediyeye “PRR'den [Kurtarma ve Dayanıklılık Planı] 586 bin avroya erişim”, şehrin 18 kütüphanesinde halk kullanımı için 126 bilgisayarın tahsis edilmesine ve AML kütüphaneleri arasında kitap ödünç verilmesine izin veren bir işbirliği anlaşması önerisini de onayladı.

Kültür Meclis Üyeliğinin önerisi, Lizbon Kütüphane Ağı Genel Yönetmeliğinin detaylandırılması prosedürünün başlaması için de mümkün kılınmıştır, çünkü yürürlükteki olan 1931'e kadar uzanmaktadır, “bu nedenle sağlanan hizmetlere erişim, kişisel verilerin korunması, toplumumuzun sürdürülebilirlik gereksinimlerine, dilin ve diğer içeriğin gerekli güncellenmesi için bir dizi uygun kural oluşturmak gerekir”.

Meclis üyesi Diogo Moura, meclis üyesi Diogo Moura, “ikinci çeyreğin sonunda açılacak” MUDE müz esinin koleksiyonunu entegre etmek için birkaç parçanın bağışlanmasının belediyeye tazminat ödenmeden kabul edilmesini de onayladı.