Volgens 'n verklaring van die AdC, “het die appèlhof in Lissabon (TRL) die skuldigbevinding van Super Bock bevestig vir die oortreding van mededingingsreëls, wat in Julie 2019 deur die AdC goedgekeur is, asook die volle bedrag van die boete van 24 miljoen wat die maatskappy opgelê is”.

Die uitspraak, van 12 September, “beskou as ongegrond die appèlle wat deur Super Bock en twee maatskappyamptenare aangebied is, teen die besluit van die Mededingings-, Regulasie- en Toesighoudende Hof (TCRS) wat ook die sanksie wat deur die AdC toegepas is, ten volle bevestig het”, lui die reguleerder.

Die TRL verklaar dat “met inagneming van al die omstandighede wat ontleed is, dit vir ons lyk asof die boetes wat toegepas word eweredig en toepaslik is, met inagneming van die erns van die gedrag (vertikale ooreenkoms tussen maatskappye, vasstelling van pryse, met die doel om mededinging te voorkom, te beperk of aansienlik te verdraai), die grootte van die betrokke mark (wat byna die hele nasionale gebied dek), die lang duur van die oortreding (11 jaar) en die gevolglike voordele vir Super Bock,”, onthul die AdC.

Volgens die reguleerder lui die uitspraak ook dat, ondanks die gebrek aan voorafgaande administratiewe oortredings van die aansoekers ten opsigte van mededingingsoortredings, die motivering van die appèl die devaluasie van die oortredende gedrag en die selfvrywaring van diegene wat geteiken word, beklemtoon, wat beteken dat die sanksie wat toegepas moet word, nie net sosiale en gemeenskaplike bewustheid kan bevorder nie, maar ook van die oortreders self, wat hulle weerhou om nuwe onwettige dade te pleeg, sowel as om die opkoms van kartelle of soortgelyke praktyke te beperk wat mededinging beperk die deel van ander operateurs, veral in die biermark, as skadelik vir verbruikersregte”.