“Tot op hede is daar geen omvattende openbare vergoedingsmeganisme in Portugal om verliese en skade wat veroorsaak is deur bosbrande wat deur openbare en private agente gely is, te vergoed nie. Terwyl sommige openbare skemas bestaan om boere te vergoed vir verliese wat deur uiterste bosbrande veroorsaak word en om die herstel van verbrande gebiede en landbou-infrastruktuur te ondersteun, is hulle dikwels te stadig om finansiële hulpbronne te mobiliseer in die onmiddellike nasleep van 'n bosbrand,” lui 'n verslag van die Organisasie vir

Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling (OESO).

Die internasionale organisasie, wat 38 lande bymekaarbring, het in Lissabon die projek “Beheer van bosbrande in die konteks van klimaatsverandering: die Portugese saak” wat in 2021/23 ontwikkel is deur die OESO-omgewingsbeleidskomitee, na die eerste gevolgtrekkings, in Mei, in Porto tydens die agtste internasionale konferensie oor bosbrande.

Die OESO beklemtoon die feit dat dit nie verpligtend is in Portugal om private versekering vir die risiko van bosbrand uit te neem nie en dat die meeste versekering wat die risiko van brand dek, beskikbaar is “in gebiede wat minder geneig is tot die risiko” en “normaalweg deur groot grondeienaars wat voorkomende maatreëls toepas en hul grond proaktief bestuur.”

“Hierdie versekeringskemas word gekenmerk deur hoë premies, wat dit moeilik maak vir versekering om kleiner spelers deur te dring. Die gebrek aan toeganklike versekeringskemas verteenwoordig 'n groot uitdaging om die risiko van bosbrande in Portugal te verminder en ondermyn langtermyn veerkragtigheid”,

lui die dokument.

Die OESO beklemtoon verbeterings in die finansiering van bosbrandvoorkoming, maar is van mening dat “sommige uitdagings bly”, soos “die gebrek aan 'n spesifieke finansiële koevert vir die uitvoering van projekte” binne die bestek van die Nasionale Plan vir die Geïntegreerde Bestuur van Landelike Brande, sowel as private finansiering vir die vermindering van die risiko van bosbrande is ook “grootliks onvoldoende in die meeste gevalle”.