"Do chwili obecnej w Portugalii nie istnieje żaden kompleksowy publiczny mechanizm rekompensaty strat i szkód spowodowanych pożarami lasów, poniesionych przez podmioty publiczne i prywatne. Chociaż istnieją pewne programy publiczne mające na celu zrekompensowanie rolnikom strat spowodowanych ekstremalnymi pożarami buszu oraz wsparcie odbudowy spalonych obszarów i infrastruktury rolniczej, często są one zbyt powolne w mobilizowaniu środków finansowych w bezpośrednim następstwie pożaru buszu" - czytamy w raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Międzynarodowa organizacja, która zrzesza 38 krajów, zaprezentowała w Lizbonie projekt "Kontrola pożarów lasów w kontekście zmian klimatu: przypadek Portugalii" opracowany w latach 2021/23 przez Komitet Polityki Środowiskowej OECD, po pierwszych wnioskach, w maju, w Porto podczas ósmej międzynarodowej konferencji na temat pożarów lasów.

OECD podkreśla fakt, że w Portugalii nie jest obowiązkowe wykupienie prywatnego ubezpieczenia od ryzyka pożaru lasu, a większość ubezpieczeń obejmujących ryzyko pożaru jest dostępna "na obszarach mniej podatnych na ryzyko" i jest "zwykle wykupywana przez dużych właścicieli gruntów, którzy stosują środki zapobiegawcze i proaktywnie zarządzają swoimi gruntami".

"Te programy ubezpieczeniowe charakteryzują się wysokimi składkami, które utrudniają przenikanie ubezpieczeń do mniejszych podmiotów. Brak dostępnych programów ubezpieczeniowych stanowi poważne wyzwanie dla zmniejszenia ryzyka pożarów lasów w Portugalii i podważa długoterminową odporność", czytamy w dokumencie.

OECD podkreśla poprawę w finansowaniu zapobiegania pożarom lasów, ale uważa, że "pozostają pewne wyzwania", takie jak "brak konkretnej puli środków finansowych na realizację projektów" w ramach Krajowego Planu Zintegrowanego Zarządzania Pożarami Obszarów Wiejskich, a także prywatne finansowanie w celu zmniejszenia ryzyka pożarów lasów jest również "w większości przypadków w dużej mierze niewystarczające".