Die voorstel is vervat in 'n mosie waarin die PAN argumenteer dat “behuising 'n fundamentele sosiale reg is”, wat 'n stel van 13 maatreëls aanbied, waarvan een die “tydelike skorsing van die verkoop van eiendomme aan natuurlike of regspersone wat nie in Portugal woon nie, met die uitsondering van immigrante met verblyfpermitte”.

“Vandag bied ons 'n mosie aan wat ons herinner dat die reg op behuising 'n fundamentele reg is en dat dit in die huidige Portugal nie gebeur nie”, verklaar António Morgado Valente, enigste adjunk van die PAN (People-Diere-Natuur) party in die Vergadering Lissabon Munisipale Raad (AML).

In die mosie sê PAN dat “die toename in toerisme, gentrifikasie, lae lone in Portugal, vaste eiendom spekulasie en meer onlangs die styging in Euribor bygedra het tot 'n toename in eiendomspryse, wat behuising vir baie mense onbekostigbaar maak”.

“Xenofobie” Met betrekking tot die tydelike opskorting van die verkoop van eiendomme aan nie-inwoners in Portugal, het IL-adjunk-Angélique Da Teresa oorweeg dat hierdie voorstel “heeltemal onaanvaarbaar is” en gewaarsku dat “daar geen xenofob

ie in eiendom moet wees nie

”.

“Kom ons stop ideologiese vooroordele teen mekaar en laat ons die aanbod [van behuising] verhoog”, verdedig die IL-adjunk.

Van die PSD-bank het Carlos Reis die vergaderingsraad bevraagteken oor die toelaatbaarheid van hierdie voorstel en gesê dat dit “onwettig is” en stel voor dat die PAN dit onttrek.

“As 'n politieke wil moet dit toegelaat word”, het die adjunk-Margarida Penedo van CDS-PP gewys.

In reaksie op die waarskuwings het die PAN -adjunk gesê dat “vir 'n uitsonderlike situasie daar uitsonderlike maatreëls moet wees”, wat daarop dui dat Kanada stappe in hierdie rigting geneem het en in ag neem dat dit die probleem van vaste eiendom bespiegeling kan help oplos.