Termin zapłaty IMI różni się w zależności od wartości nieruchomości, ale w maju rozpoczyna się pierwsza płatność. Będzie to jedyna płatność, jeśli wartość podatku jest mniejsza niż 100 euro.

Jeśli jest to więcej niż 100 euro, podatek jest dzielony na dwie lub trzy raty (w zależności od tego, czy łączna kwota jest mniejsza czy większa niż 500 euro, odpowiednio) płatne w maju i listopadzie lub w maju, sierpniu i listopadzie.

Podatek jest obliczany i pobierany przez Urząd Skarbowy(AT), ale to gminy decydują co roku, jaką stawkę chcą zastosować w swojej gminie.