Viimeinen yleinen poliittinen keskustelu pääministerin kanssa käytiin parlamentissa 22. maaliskuuta.

Tämänpäiväisen kokouksen päätteeksi johtajakokouksen tiedottaja, sosialistien edustaja Maria da Luz Rosinha, ilmoitti, että 24. toukokuuta, kahden viikon kuluessa, järjestetään "PSD:n pyytämä ajankohtainen keskustelu maaseudun tulipaloista".

Samana päivänä keskustellaan lakiesityksestä, jolla tarkistetaan räjähdystuotteita ja vaarallisia aineita koskevaa lainsäädäntöä, sekä Chegan päätöslauselmaluonnoksesta, jossa suositellaan kansallisen vesiverkoston perustamista.

Poliittiset julkilausumat on tarkoitus antaa 25. päivä, ja seuraavana päivänä keskustellaan lakiehdotuksesta, jolla hallitus valtuutetaan hyväksymään uusi taksiliikenteen julkista palvelua koskeva oikeudellinen järjestelmä, PSD:n lakiehdotuksesta, joka koskee sosiaalietuuksia, ja PCP:n laista, joka koskee korvauksia työtapaturmien yhteydessä.

Kesäkuun 1. päivänä, maailman lastenpäivänä, keskustellaan liberaalialoitteen lakiehdotuksesta ja useista päätöslauselmista "lasten palveluntarjoajan luomisesta ja muista lapsiin ja heidän hyvinvointiinsa liittyvistä asioista", sanoi tiedottaja.

Samana päivänä keskustellaan myös PS:n päätöslauselmaluonnoksesta "vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan noudattamisesta" sekä vetoomuksista "diabeetikkojen elämänlaadusta" ja "internetissä esiintyvän vihan vastustamisesta".

Seuraavana päivänä parlamentti keskustelee päätöslauselmaluonnoksista ja BE-laeista, jotka koskevat "korkeakoulujen käytännesääntöjä häirintätapauksissa" ja "seksuaalisen häirinnän rikostyypin luomista ja uhrin suojelun vahvistamista", sosialistien edustaja totesi.

Edustajat keskustelevat myös kahdesta Madeiran ja Azorien alueellisten lakiasäätävien elinten lakiehdotuksesta, ja lisäksi on tarkoitus äänestää menettelytapaäänestyksistä.