"Velvoitteet antaa kausittainen tuloveroilmoitus (malli 22) verokaudelta 2022 ja vastaavat maksu velvoitteet kausittaisen veroilmoituksen antamiseksi, joista säädetään [...] IRC-koodissa, voidaan täyttää 6. kesäkuuta mennessä ilman mitään lisäyksiä tai seuraamuksia", todetaan Nuno Santos Felixin allekirjoittamassa määräyksessä.

Määräajan pidentämisen lisäksi (joka lain mukaan päättyy 31. toukokuuta) määräyksessä todetaan myös, että yritykset, jotka voivat hyödyntää veroetua, joka sallii vähentää veronalaisesta tulosta osan pääomankorotuksista, jotka yhtiömiehet ovat toteuttaneet käyttämällä vuonna 2022 syntyneitä voittoja, voivat jo nyt huomioida tässä IRC-ilmoituksessa tavanomaista korvausta vastaavan määrän edellyttäen, että rekisteröinti tehdään mallin 22 toimittamiselle asetetun määräajan loppuun mennessä.