Uusissa säännöissä säädetään myös, että sähkö- tai vetyajoneuvojen käyttäjät voivat maksaa pankkikortilla tai kontaktittomilla laitteilla ilman liittymää ja että hinta ilmoitetaan kilowattituntia, kilogrammaa tai minuuttia/jaksoa kohden.

Direktiivissä säädetään, että Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN) pääteille on asennettava vähintään 400 kilowatin (kW) tehoisia asemia vähintään 60 kilometrin välein vuoteen 2026 mennessä, ja teho on nostettava 600 kW:iin vuoteen 2028 mennessä.

Jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että vetylatausasemia asennetaan TEN-ydinverkon varrelle vähintään 200 kilometrin välein vuoteen 2031 mennessä.

Uusia sääntöjä sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta.