Kokemus on kuitenkin osoittanut, että monissa tilanteissa on usein vaikeaa valvoa näiden oikeuksien toteutumista. Siksi DECO tarjoaa oppaan siitä, miten näissä tapauksissa tulisi toimia, ja ottaa kantaa siihen, mitä pitäisi muuttaa.

Matkustajien nykyään kohtaamat ongelmat ovat erilaisia kuin noin 20 vuotta sitten, jolloin matkustajien suojelua koskeva oikeudellinen kehys luotiin, mutta suurin ongelma on tiettyjen sääntöjen soveltaminen ja tulkinta. Siksi DECO on vaatinut muutosta Euroopan parlamentin vuonna 2004 antamaan asetukseen, jolla vahvistetaan yhteiset säännöt korvausten ja avun antamisesta lentomatkustajille tällaisissa tilanteissa.

DECO katsoo, että on olemassa sääntöjä, joita olisi selkeytettävä, jotta helpotettaisiin sellaisten sääntöjen soveltamista, jotka toisinaan aiheuttavat ristiriitoja matkustajien ja lentoyhtiöiden välillä, ja että on tarpeen säätää tilanteista, joita ei tällä hetkellä ole määritelty. On kuitenkin tärkeää, että muutokset eivät merkitse oikeuksien vähenemistä.

Toisaalta DECO kannattaa sitä, että pakettimatkojen tapaan perustetaan mekanismi matkustajien suojelemiseksi lentoyhtiön maksukyvyttömyystilanteessa.

Sillä välin ja siihen asti, kunnes sääntöjä muutetaan, ota selvää, mihin voit luottaa ja mitä sinun pitäisi tehdä välittömästi, jos lentoyhtiön kanssa ilmenee ongelmia, kuten peruutuksia, viivästyksiä tai matkatavaroiden katoamista muiden yleisten tilanteiden ohella.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins