Lissabonin satamahallinto(APL) julkisti Lissabonin satamahallinnon lausunnossa tämän tutkimuksen päätelmät, jota kansainvälinen risteilyliikenteen harjoittajien liittoCLIA (International Cruise Lines Association) edisti yhteistyössä Espanjan Rovira i Virgili -yliopiston kanssa Tarragonassa.

"Analyysi paljastaa, että Portugalin pääkaupungin saasteiden pitoisuustasoihin ei vaikuta merkittävästi risteilytoiminta vaan pikemminkin muut tekijät, kuten muut liikennemuodot tai asuinalueiden lähteet", APL:n tiedotteessa todetaan.

Tutkimuksessa, joka tehtiin syyskuun 2022 ja tämän vuoden syyskuun välisenä aikana, analysoitiin typpidioksidin (NO2), rikkidioksidin (SO2), hiilimonoksidin (CO) ja hiukkasten (PM10) pitoisuuksia.

"Analysoitujen tietojen mukaan risteilyalusten osuus eri ilman epäpuhtauksien, kuten SO2:n ja PM10:n, paikallisten pitoisuuksien noususta on hyvin vähäinen. Paikallisen ilmanlaadun hiilimonoksidi- ja otsonipitoisuuksien osalta risteilytoiminnan vaikutus vaikuttaa merkityksettömältä", APL korostaa.

Näistä myönteisistä johtopäätöksistä huolimatta APL:n hallituksen puheenjohtaja Carlos Correia, joka mainitaan tiedotteessa, korostaa, että yhtiö "jatkaa työtä toiminnan kestävyyden parantamiseksi".

"Ympäristön kestävyyteen liittyvät kysymykset ovat strategisia päätöksenteon kannalta, ja tästä syystä Lissabonin satama toteuttaa joukon käynnissä olevia toimia, kuten energian toimittaminen maalla, ilman ja veden laadun seuranta Lissabonin risteilyterminaalin lähialueilla sekä risteilyalusten pysähdyspaikkojen aikana tapahtuvien päästöjen arviointi- ja seurantajärjestelmän käyttöönotto", hän totesi.