על פי הנתונים, ביום האחרון של פברואר ובהשוואה ליום האחרון של החודש הקודם, חלה ירידה בתשע ועלייה בנפח המאוחסן בשלושה אגנים הידרוגרפיים.

באגן Barlavento Algarve, עם 13.1%, הייתה בסוף פברואר הכמות הנמוכה ביותר של מים מאוחסנים.

האחסון הממוצע לחודש פברואר באגן Barlavento הוא 73.8%, על פי SNIRH.

עם פחות זמינות מים היו גם מירה (36.8%), אראדה (41.5%), ו סאדו (58.9%) אגנים.

לגואדיאנה (85.8%), טאגוס (85.7%), דורו (80.7%), אוסטה (80.2%), קוואדו ולימה (78.1%), מונדגו (66. 5%) ושדרה (64.7%) היו הרמות הגבוהות ביותר.


מחסני 2023 בפברואר על ידי אגן הנהר גבוהים ממוצעי האחסון בפברואר (1990/91 עד 2021/22), למעט Ave, מונדגו, סאדו, מירה, ריבייראס לעשות אלגרבה, ואראדה אגנים


כל אגן הידרוגרפי יכול להתאים יותר ממאגר אחד.