Według danych w ostatnim dniu lutego i w porównaniu z ostatnim dniem poprzedniego miesiąca w trzech basenach hydrograficznych odnotowano spadek dziewięciu i wzrost objętości zmagazynowanej wody.

Basen Barlavento Algarve, z 13,1% miał na koniec lutego najmniejszą ilość zmagazynowanej wody.

Według danych SNIRH średnie zmagazynowanie w lutym w basenie Barlavento wynosi 73,8%.

Z mniejszą dostępnością wody były również baseny Mira (36,8%), Arade (41,5%) i Sado (58,9%).

Najwyższe poziomy miały Guadiana (85,8%), Tag (85,7%), Douro (80,7%), Oeste (80,2%), Cávado i Lima (78,1%), Mondego (66. 5%) i Ave (64,7%).


Poziomy składowania w lutym 2023 r. są wyższe niż średnie składowania w lutym (od 1990/91 do 2021/22), z wyjątkiem basenów Ave, Mondego, Sado, Mira, Ribeiras do Algarve i Arade

Każdy basen hydrograficzny może odpowiadać więcej niż jednemu zbiornikowi.