הממשלה הבהירה כי: "במקרה שפעילות הלינה המקומית מתבצעת בשבריר אוטונומי של בניין או חלק מבניין עירוני הרגיש לשימוש עצמאי, אסיפת הבעלים המשותפים, ברזולוציה של יותר ממחצית מבעלי הבניין, עשויה להתנגד למימוש פעילות הלינה המקומית בשבריר זה ", על פי החקיקה של תוכנית "דיור נוסף".

עם זאת, כלל זה אינו חל אם כותרת הבניין קובעת את השימוש בשבר המתאים למטרה זו או אם אסיפת הבעלים המשותפים אישרה במפורש את הפעילות.

ההחלטה לבטל את הרישום, שמשמעותה "הפסקה מיידית" של הפעילות, חייבת להיות ידועה על ידי אסיפת הבעלים המשותפים לנשיא מועצת העיר בהתאמה.


מאמרים קשורים: