Rząd wyjaśnił, że: „W przypadku, gdy lokalna działalność mieszkaniowa prowadzona jest w samodzielnej części budynku lub części budynku miejskiego nadającej się do samodzielnego użytkowania, zgromadzenie współwłaścicieli uchwałą ponad połowy właściciele budynku, mogą sprzeciwić się prowadzeniu działalności lokalowej w tej części”, zgodnie z zapisami programu „Więcej Mieszkań”.

Zasada ta nie ma jednak zastosowania, jeżeli tytuł budowlany przewiduje przeznaczenie na ten cel odpowiedniej części lub jeżeli zgromadzenie współwłaścicieli wyraźnie zezwoliło na taką działalność.

O decyzji o wykreśleniu z rejestru, co oznacza natychmiastowe zaprzestanie działalności, zgromadzenie współwłaścicieli musi powiadomić przewodniczącego odpowiedniej Rady Miejskiej.


Powiązane artykuły: