De regering heeft verduidelijkt dat: "Indien de activiteit van plaatselijke huisvesting (AL) wordt uitgeoefend in een autonome fractie van een gebouw of een deel van een stedelijk gebouw dat voor zelfstandig gebruik in aanmerking komt, kan de gezamenlijke vergadering van eigenaars, bij besluit van meer dan de helft van de eigenaars van het gebouw, zich verzetten tegen de uitoefening van de activiteit van plaatselijke huisvesting in die fractie", aldus de wetgeving van het programma "Meer huisvesting".

Deze regel geldt echter niet indien de bouwtitel voorziet in het gebruik van de respectieve fractie voor dat doel of indien de gezamenlijke vergadering van eigenaars de activiteit uitdrukkelijk heeft toegestaan.

De beslissing tot annulering van de inschrijving, die de "onmiddellijke stopzetting" van de activiteit impliceert, moet door de vergadering van mede-eigenaars worden meegedeeld aan de voorzitter van de respectieve gemeenteraad.


Gerelateerde artikelen: